You are hereKonferanse om ”maktfordeling og mangfold ”

Konferanse om ”maktfordeling og mangfold ”


By admin - Posted on 04 May 2017

[Official announcement in PDF / including detail program]

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo vil arrangere presentasjon og debatt på sin konferanse, ”Maktfordeling og mangfold», lørdag 13. mai 2017.

I denne forbindelse inviteres dere til å være med oss for å høre andres meningen, debatt og å bidra med dine innspill.

Rådet er opptatt av følgende spørsmål: Hvorfor har vi ikke mangfold i toppledelsen? Har representanter for mangfoldet reell innflytelse og like muligheter, nå som vi har kommet til 2017? Hvorfor har vi ingen kommunaldirektør, avdelingsdirektører, bydelsdirektører/etatsdirektører, med minoritetsbakgrunn og når kan vi forvente å få disse?

Rådet ønsker derfor veldig gjerne å høre ditt perspektiv på om hvorvidt tiden nå er moden for dette, og forslag til hva løsningen for å få dette til kan være.

Det kommer byrådsleder fra Oslo kommune, forsker, representanter fra partiene og dere for å bidra med innspill. Alle har mulighet til å være med i debatten og få svar på spørsmålene. Spesielt spørsmål som vil ha innvirkning på samfunnet vårt, både i dag og i fremtiden.

Konferansen vil finne sted lørdag 13.05.2017 kl. 10.00 - 15.10 i Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslo.

Konferansen er gratis. Det er fint om dere kan si fra til innvandrerradet@byr.oslo.kommune.no

eller sende SMS til 95156158 innen fredag 12. mai om dere vil delta, så vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Med hilsen

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo