You are herePhotos from 2015 CCI Workshop on 25.10

Photos from 2015 CCI Workshop on 25.10


By admin - Posted on 26 October 2015

Photos were taken by Su Ji, Xiuhua Zhang, Yunyong Wang etc.
2015 CCI Workshop I photo 1 of 212015 CCI Workshop I photo 2 of 212015 CCI Workshop I photo 3 of 212015 CCI Workshop I photo 4 of 21
2015 CCI Workshop I photo 5 of 212015 CCI Workshop I photo 6 of 212015 CCI Workshop I photo 7 of 212015 CCI Workshop I photo 8 of 21
2015 CCI Workshop I photo 9 of 212015 CCI Workshop I photo 10 of 212015 CCI Workshop I photo 11 of 212015 CCI Workshop I photo 12 of 21
2015 CCI Workshop I photo 13 of 212015 CCI Workshop I photo 14 of 212015 CCI Workshop I photo 15 of 212015 CCI Workshop I photo 16 of 21
2015 CCI Workshop I photo 17 of 212015 CCI Workshop I photo 18 of 212015 CCI Workshop I photo 19 of 212015 CCI Workshop I photo 20 of 21
2015 CCI Workshop I photo 21 of 21