You are hereReport of the getting together for enslige innvandrere

Report of the getting together for enslige innvandrere


By admin - Posted on 30 August 2013

Original Report by Ms. Wanshan Wang (PDF file, 1,310,627 bytes)

I sommer organiserte CPN “ Bli kjent dag ” , med støtte fra IMDI (Integrerings -og mangfoldsdirektoratet). Aktiviteter ble holdt I Vigeslandparken og startet fra kolkken 14:00 den 10.August.

Vi samlet oss på parkeringplass ved siden av Vigelandsparken, Deltakere ble delt inn forkjellige grupper for å spille “quiz” sammen. Alle jobbet sammen gjennom hele prosedyr. Etterpå sitte vi sammen for å introdusert for hverandre.

Til slutt, delt vi oss ut premier for først, andre og tredge plass, alle var fornøyd med denne aktivitet.