You are hereOXLO Fotokonkurranse og Utstilling: "Innvandreres liv i Norge"

OXLO Fotokonkurranse og Utstilling: "Innvandreres liv i Norge"


By ji.Su - Posted on 29 September 2011

OXLO Fotokonkurranse og Utstilling: "Innvandreres liv i Norge"
- Et CPN prosjekt finansiert av Enhet for mangfold og integrering (EMI)

I forbindelse med OXLO 10år Jubileum, har CPN fått støtte av EMI til å arrangere en fotokonkurranse med tema "Innvandreres liv i Norge". Et bilde sier mer enn tusen ord. Innvandrerergrupper i Norge har beriket landet med sine fargerike klærer, mat, dekorasjon, musikk, dans, og kultur. De blir en stadig viktigere ressurskilde for Norge. Derfor er det viktig å avbilde positive bidrag fra innvandrerbefolkning og la bilder fortelle liv og historie i OXLO by.

Konkurransen er åpen for alle. Fotografiene skal kunne vise et fargerikt samfunn hvor både innvandrere og etniske nordmann kan leve godt sammen. Innlevering av foto skal skje på mail til: foto@workinginnorway.no. En deltaker kan kun delta i konkurransen med opp til fem bilder, og hvert enkelt bilde skal gis med deltakers navn og bildetittel. Foto format skal være max. 2000 x 2000 pixels, mindre enn 1 MB i størrelse. Deltager skal også oppgi sitt navn, telefon, aldre, yrke, og opprinnelig nasjonalitet.

Alle innsendte foto vil bli publisert på websider: www.workinginNorway.no og www.cpn2003.no for online avstemning.
Siste innleveringsfrist: 01. Nov. 2011
Avstemningsperiode: 02. - 12. Nov. 2011

Det er satt opp til 6 permier:

1 stk. førstepremie
2 stk. andrepremie
3 stk. tredjepremie

Vinner vil bli annonsert både på CPN og EMI websider, og på et eget prisutdelingsarrangement. Prisutdeling skal skje i slutten av november eller begynnelsen av desember.
Prosjekt kontakt person: Ji.su@cpn2003.no
Chinese Professionals in Norway (CPN)

PDF versjon