You are hereOXLO Fotokonkurranse og Utstilling 2014 “Oslo-en by for alle”

OXLO Fotokonkurranse og Utstilling 2014 “Oslo-en by for alle”


By admin - Posted on 15 May 2014

CCI

- Et CPN prosjekt nansiert av Enhet for mangfold og integrering (EMI)

La bilder vise et fargerikt norsk samfunn og byen vi bor i.

  • Innlevering av foto : foto@workinginnorway.no.
  • Siste innleveringsfrist: 25. Aug. 2014
  • Avstemning : 30. Aug. -14. Sep. 2014

PDF versjon